Forside

Psykolog Anne-Marie Beck-Nielsen

Forside Indhold Kontakt Links

 

Behandling

Undersøgelse
Generelt

 

Neuropsykologisk undersøgelse

Jeg udfører neuropsykologiske undersøgelser af både børn og voksne.

Anvendt neuropsykologi
Den neuropsykologiske viden om hjernens funktion er i dag så præcis, at den kan omsættes til neuropædagogik, og således være et pædagogisk værktøj i samværet med børn og voksne med hjernedysfunktioner.

Via neuropsykologiske tests og hverdagsiagttagelser kan man kortlægge en given persons stærke og svage sider på områder som: opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Målet er, at beskrive både hvad personen kan og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke dele af en given færdighed, der fungerer, og hvilke der er skadede.

Efterfølgende kan man tilrettelægge hverdagen på måder, der giver personen mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller en ændret struktur i personens dagligdag kompenserer for de svage områder.

Derved opnår man større selvhjulpenhed for personen og man kan samtidig undgå at konfrontere vedkommende med dennes uformåenhed.

 

Den neuropsykologiske undersøgelse En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der har en speciel viden om, hvordan hjernens funktion afspejles i tanker, følelser og handlinger.

Jeg vil undersøge forskellige færdigheder såsom:
  • opfattelse af sanseindtryk
  • koncentration og udholdenhed
  • indlæringsevne og hukommelse
  • sproget
  • overblik, planlægning og problemløsning
  • følelser og personlighedstræk (f.eks. angst, temperament, væremåde, depression)
  • evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
  • personens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har.

En neuropsykologiske undersøgelse foretages via en lang række kliniske og neuropsykologiske test, der udvælges i forhold til personens alder, vanskeligheder og funktionsniveau.

Undersøgelsen varer et sted imellem 4 og 8 timer fordelt med 1½ til 2 timer på 2-3 dage. Testtiden afpasses i forhold til, hvor længe personen kan holde sig koncentreret.

Den neuropsykologiske undersøgelse vil danne baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder personen har bevaret, og hvilke der måske er forringede.

Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose og kan sammen med øvrige undersøgelser være med til at bidrage til forståelsen af en sygdom eller skade.

I planlægning af et genoptræningsforløb kan undersøgelsen således også være med til at fastlægge, på hvilke områder den enkelte har brug for hjælp, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner.